fbpx

Københavns Søer-projektet | Københavns Kommune

 

Københavns-Kommune-logo

Kunde: Københavns Kommune

Target Medium: Oculus Go

Opgave: Københavns Indre Søer – bedre kendt som Søerne – er et af byens vartegn. Men truslen fra klimaforandringer gør byen sårbar over for oversvømmelser i den nærmeste fremtid. For at afhjælpe problemet har Københavns Kommune undersøgt muligheden for at bruge Sankt Jørgens Sø som mulig regnvandsbeholder. En del af undersøgelsen gik ud på at vurdere hvilken virkning projektet ville have på by- og naturområder. Det var her borgerne skulle have lov at give deres besyv med. Københavns Kommune besluttede sig derfor for at bruge VR til at visualisere dette byplanlægningsprojekt.

Intentionen var at skabe en ’før’ og ’efter’-effekt så borgerne kunne få en klar ide om hvordan Søerne faktisk ville komme til at se ud efter gennemførelsen af ét af tre mulige scenarier. For at opnå den bedste effekt skabte vi en serie af 360° videoer fra forskellige synsvinkler rundt om søerne for at vise ’før’. For at visualisere ’efter’-scenarierne lagde vi 3D-grafik baseret på de undersøgte modeller over hver synsvinkel.

Oplevelsen blev vist i bemandede, mobilkontorer omkring Søerne i august 2018. Her kunne borgere få mere information om projektet, opleve fremtidens søer, og give udtryk for deres egne holdninger, tanker og bekymringer i samtale med kommunens ansatte.

Contact-Training

Jonathan Komang-Sønderbek

Jonathan Komang-Sønderbek

Training and Simulations Specialist

E-Mail-white-outline-icon  Phone-White-Outline-icon  +45 27 82 47 27