Virtual Reality og Augmented Reality i uddannelse

Virtual Reality og Augmented Reality er teknologier, der kan bruges som undervisningsværktøjer. De gør det muligt for elever og studerende at udforske emner på helt nye måder. Ved brug af visuelle, lyd- eller kinæstetiske sanser kan man åbne op for helt nye måder at lære på og bringe verden udenfor ind i klasseværelset.

Jonathan Komang-Sønderbek

Jonathan Komang-Sønderbek

Education Specialist

E-Mail-white-outline-icon 
Phone-White-Outline-icon  +45 27 82 47 27

Kontakt os

Contact-Education